Handleiding voor genealogie


Weergave

Handige knoppen tijdens het surfen

De onderstaande knoppen zijn toegankelijk vanaf de genealogiepagina's.

Zoom

Met deze knop kunt u de grootte van de blokken in de stambomen wijzigen (niet geactiveerd op deze pagina).

Personen opzoeken

Deze knop geeft toegang tot alle achternamen (familienamen) in alfabetische volgorde. Het kiezen van een achternaam geeft U toegang voor elke persoon tot zijn profiel, contactpunten, voorouders, afstammelingen, gecombineerde stamboom en familie genealogie.

Met deze knop kunt u personen opzoeken op basis van familienamen (achternamen), voornamen, geboorteplaatsen en -datums, al dan niet gecombineerd.

Opties

Als u op deze knop klikt, gaat u naar een pagina waar u verschillende weergaveopties kunt instellen, zoals kiezen voor een lijst- of stamboomvorm, het aantal weergegeven generaties, de echtgenoten weergeven of niet (voor afstamming), de positie van de persoon kiezen (voou voorouders), andere details weergeven zoals datums en plaatsen van geboorte of overlijden, een foto, beroep, enkele opmerkingen, de contactpunten,..., en ten slotte het bepalen van de kleuren als u een afbeelding van de boom uploadt.

Selecties

Voorouders Jacques Misselyn Afstammelingen Jacques Misselyn Gecombineerde stamboom Jacques Misselyn Naaste familie Jacques Misselyn Bijwerking Jacques Misselyn Bijwerking familie Jacques Misselyn

Deze knoppen worden gebruikt om de voourouders, de nakomelingen, de gecombineerde stamboom of de familiekring weer te geven, om de persoon te bewerken en om zijn naaste familie te wijzigen.

Download

Deze knop (hier niet actief) geeft u toegang tot een pagina voor het downloaden van de afbeelding van een boom.
Inderdaad, het afdrukken van een stamboom met de browser geeft willekeurige en vaak betreurenswaardige resultaten. Dit komt door de grootte van deze pagina's. Om dit te voorkomen, kunt u een afbeelding van een boom verkrijgen en deze afbeelding (jpeg-type) verwerken met uw beeld-software. Om het te verkrijgen, zijn er twee mogelijkheden voor u: maak een directe download, helaas beperkt tot kleine of middelgrote stambomen, of vraag ons om het u per e-mail toe te sturen via invullen van het verzoek per formulier. De kleurkeuze wordt gedaan op de pagina OPTIES.

Enkele verduidelijkingen

Afstammelingen stambomen

Het menu opties staat u toe om de datums en plaatsen van geboorte en overlijden weer te geven of niet.

Personen van wie de namen en kaders zijn vetgedrukt, hebben een bloedverwantschap met het stamboomhoofd.
Echtgenoten weergegeven in lichte kleur zijn gescheiden.

U gaat een niveau hoger door op Vader of Moeder te klikken.

Het is ook mogelijk om echtgenoten weer te geven. In dit geval zijn de kinderen gehecht aan de echtgenoot. De kinderen uit een eerder huwelijk van de echtgenoot worden in een dun kader gepresenteerd om aan te tonen dat er geen bloedverwantschap is met het stamboomhoofd. Als u ervoor hebt gekozen om alleen directe afstammelingen weer te geven, verschijnen noch echtgenoten, noch hun kinderen uit een ander huwelijk.

Afstammelingen lijst

In het geval van een afstammelngen lijst hebben de personen van wie de naam vetgedrukt staat een bloedverwantschap met het stamboomhoofd. Ook hier worden gescheiden echtgenoten in lichte kleur aangegeven.

Voorouders

Net als bij de afstammelingen is het mogelijk om het aantal weergegeven generaties te beperken.

De geselecteerde persoon kan zowel rechts als links worden geplaatst.

Gemengde stamboom

Deze wordt altijd gepresenteerd in de vorm van een stamboom.

Afhankelijk van de gekozen positie van de persoon in de vooroudersstamboom, wordt deze boven of voor de afstamming geplaatst.

De naaste familiekring (ouders en kinderen)

Het toont de ouders en kinderen van de persoon. De informatie met betrekking tot elk wordt ook weergegeven volgens uw keuze (via het menu opties). Alle bloedverwanten aan de geselecteerde persoon hebben een vetgedrukte kaderrand. Stiefkinderen worden ook getoond, maar de kaderrand is lichter.

Legenda

De pictogrammen geven de volgende informatie weer :

Persoon

 alle informatie. U kunt het ook openen door op de naam te klikken,

Pasfoto

 geeft het bestaan ​​aan van een passfoto van de persoon,

Contactgegevens

 geeft aan dat er een contactpunt bestaat (adres, telefoon, e-mail),

Huisdieren

 geeft het bestaan ​​van een huisdier aan,

Voorouders

 de stamboom of de genealogische lijst van voorouders,

Afstammelingen

 de stamboom of de genealogische lijst van afstammelingen,

Gecombineerde stamboom

 de gecombineerde stamboom (voorouders en afstammelingen),

Naaste familie

 de naaste familie (ouders en kinderen) inclusief meer details,

Bijwerking

 de informatie met betrekking tot de persoon wijzigen,

Bijwerking familie

 de naaste familie van de persoon wijzigen.

Vertrouwelijke informatie, foto's, contactpunten worden mogelijk niet weergegeven in vrije toegang en kunnen worden gereserveerd voor een aantal leden.